dimecres, 16 de novembre de 2011

Repassem l'escriptura dels números. Adreçat a tot l'alumnat.


En primer lloc, el més important és conèixer la regla pnemotècnica D-U-C, que vol dir, D (desenes, dues xifres), U (unitats, una xifra) i C (centenes, tres xifres). Quan la tenim memoritzada, visualitzem on estan els guions i això vol dir:

D-U: Entre desenes i unitats posem guionets. Ex: 41- quaranta-u.

U-C: Entre unitats i centenes posem guionets. Ex: 203- dos-cents tres.


Sabent això la feina ja està pràcticament feta. Només recordar alguns casos especials:

-S'escriuen amb 'Z': onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, però disset, divuit.

(11 - 16 = SS)


-A partir del vint afegirem una -i-: vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-quatre, vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set, vint-i-vuit, vint-i-nou. (21 -29 = -i-)


-Miler i milió s'escriuen amb una l, però mil·lenni va amb ela geminada.


La següent pàgina web us resoldrà tots els dubtes numèrics escrivint el nombre amb xifres:


(Fotografia extreta de muralcultural.com)

!! EXERCICIS:

-Escriu amb lletres els següents números:

2010:

1695222:

12:

23565:

1000000:

989785026:

234832:

594721:


-Redacta deu oracions on apareguin números amb un mínim de cinc xifres.

4 comentaris :

Shaista ha dit...

!! EXERCICIS:

-Escriu amb lletres els següents números:


2010: dos mil deu

1695222: un milió sis-cents noranta-cinc mil dos-cents vint-i-dos

12: dotze

23565: vint-i-tres mil cinc-cents seixanta-cinc

1000000: un milió

989785026: nou-cents vuitanta-nou milions set-cents vuitanta-cinc mil vint-i-sis

234832: dos-cents trenta-quatre mil vuit-cents trenta-dos

594721: cinc-cents noranta-quatre mil set-cents vint-i-un

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Shaista!

Has resolt molt bé l'exercici.

Gràcies per fer-lo, m'anoto el teu bon treball.

JM.

Shaista ha dit...

-Redacta deu oracions on apareguin números amb un mínim de cinc xifres.

1) 49.695: quaranta-nou mil sis-cents noranta-cinc

2) 54789: cinquanta-quatre mil set-cents vuitanta-nou

3) 96495: noranta-sis mil quatre-cents noranta-cinc

4) 20746: vint mil set-cents quaranta-sis

5) 497786: quatre-cents noranta-set mil set-cents vuitanta-sis


6) 9910089: nou milions nou-cents deu mil vuitanta-nou

7) 475491: quatre-cents setanta-cinc mil quatre-cents noranta-un

8) 378940: tres-cents setanta-vuit mil nou-cents quaranta

9) 400573: quatre-cents mil cinc-cents setanta-tres

10) 10012796: deu milions dotze mil set-cents noranta-sis

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Shaista!

Exercici ben resolt, m'anoto el teu treball pel 2n trimestre.

Gràcies per participar de nou!

Ja veuràs com a poc a poc es notaran les millores.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;